dwangwijzer | checklist Bopz voor hulpverleners

Wanneer mag iemand onvrijwillig worden opgenomen of behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis? Dat staat in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Deze dwangwijzer ondersteunt  medewerkers in de ggz bij een correcte uitvoering van deze wet, geeft handvatten voor hun handelen en wijst –  zo nodig – de weg naar meer informatie.

website en app
De dwangwijzer is beschikbaar als website én als app voor telefoon en tablet. De app is handzaam, snel beschikbaar in crisissituaties. Zowel de site als de dwangwijzer-app worden regelmatig geactualiseerd.  Zo anticiperen we ook op de nieuwe Wet verplichte ggz die straks de Wet Bopz gaat vervangen.

vragen of verbetersuggesties
dwangwijzer@ggzcentraal.nl

download de app in de app-store
apple | android