(art. 40)

Beperken bewegingsvrijheid, beperken van vrij telefoonverkeer, innemen post en het weren van bezoekers ter voorkoming van ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid van de patiënt of ter voorkoming van ernstige ordeverstoring of strafbare feiten.


overweeg het volgende
• staat er in het behandelplan iets over wat te doen in dergelijke situaties?
• is er een alternatief?
• welke beperking(en) is (zijn) nodig?

acties
• psychiater neemt formeel besluit en informeert direct de patiënt via een beslissingsbrief (art. 40a) (staat in EPD)
• psychiater mailt het besluit direct naar het Bopz-secretariaat
• team voert besluit uit
• psychiater zorgt voor evaluatie en verslaglegging


nota bene
Wet Bopz art. 40 voorziet níet in de mogelijkheid om bankpassen en geld in te nemen.