heeft de patiënt bezwaren of klachten?
• Biedt een gesprek onvoldoende soelaas, wijs de patiënt nogmaals op patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) en de klachtenprocedure


heeft een naaste bezwaren of klachten?
• Biedt een gesprek onvoldoende soelaas , wijs de naaste op de familievertrouwenspersoon (FVP) en de klachtenprocedure


uitspraak klachtencommissie of rechtbank
• De psychiater mailt de mondelinge of schriftelijke uitspraak direct naar het Bopz-secretariaat:
– naam van de patiënt (m/v)
– geboortedatum
– datum
– de uitspraak van de klachtencommissie of rechtbank