(art. 38c)

overweeg het volgende
• kun je tot overeenstemming komen met de patiënt (of met zijn vertegenwoordiger) over het behandelingsplan?
• staan er afspraken over interventies in het behandelingsplan?
• zijn er alternatieven voor dwangbehandeling?
• zijn de interventies doelmatig en proportioneel?


acties
• psychiater informeert patiënt of zijn vertegenwoordiger over voorgenomen behandeling
• psychiater vraagt second opinion aan onafhankelijke psychiater
• psychiater neemt formeel besluit en informeert patiënt via een beslissingsbrief (art. 40a) (brief staat in EPD)
• aandachtsfunctionaris of psychiater vult dezelfde dag de melding aanvang dwang in (in EPD) en informeert direct het Bopz-secretariaat ten behoeve van melding aan inspectie
• pas na 2 werkdagen – waarin de patiënt een klacht kan indienen – kan de uitvoering dwangbehandeling starten
• aandachtsfunctionaris of verpleegkundige registreert in Argus (in EPD)
• bij afzonderen, separeren of fixeren langer dan 7 dagen: raadpleeg de notitie consultatie (op intranet)
• aandachtfunctionaris of psychiater vult melding einde dwang in (in EPD) en informeert het Bopz-secretariaat ten behoeve van melding aan inspectie
• aandachtsfunctionaris of verpleegkundige sluit registratie in Argus (in EPD)