start, wijziging of beëindiging juridische status

(hoofd)behandelaar mailt direct naar Bopz-secretariaat
• naam van de patiënt (m/v)
• geboortedatum
• datum


én (indien van toepassing)
• de uitkomst zitting rechtbank
– IBS voortgezet/afgewezen, RM toegekend/afgewezen
– verzoek van rechtbank andere geneeskundige verklaring
– mededeling dat de rechter de uitspraak uitstelt

• het besluit tot (incl. de datum!)
– opheffen IBS of RM
– interne overplaatsing van patiënt met IBS of RM
– externe overplaatsing van patiënt met IBS of RM
– verlof/ontslag onder voorwaarden naar huis of een nietbopz aangemerkte instelling (bijv alg. ziekenhuis)
– intrekken voorwaardelijke RM of intrekken voorwaarden (door geneesheer-directeur)
– start of eindigen noodmaatregel, dwangbehandeling of beperking van rechten

• uitspraak klachtencommissie over dwangbehandeling

• ongeoorloofde afwezigheid
– onttrekking/vermissing van patiënt met IBS of RM