registreren en rapporteren
Alle registraties en meldingen in het kader van de wet Bopz vinden plaats in het EPD en dienen tevens als juridische verantwoording. Verslaglegging van de voortgang van de behandeling gebeurt in de decursus (ook in het EPD).


website
www.dwangindezorg.nl


voor medewerkers van GGz Centraal
kijk op intranet organisatie > geneesheer-directeuren’ voor onder andere een overzicht van USER-documenten


contactgegevens Bopz-secretariaten 
– Bopz Veluwe en Veluwevallei > e-mail
– Centrale medische administratie > e-mail of Bopz Oostelijke Utrecht > e-mail
– Bopz Flevoland > e-mail
– Bopz  Gooi en Vechtstreek > e-mail