(art. 39)

Middelen of maatregelen: afzonderen, separeren, fixeren, toedienen medicatie, vocht en/of voeding.


overweeg het volgende
• staat er in het behandelplan of crisiskaart iets over wat te doen bij (dreigend) gevaar?
• is er een alternatief om het gevaar af te wenden?
• welke maatregel(en) is (zijn) nodig en in welke volgorde?


acties
• team handelt om het gevaar af te wenden
• psychiater neemt formeel besluit en informeert direct de patiënt via een beslissingsbrief (art. 40a) (staat in het EPD)
• aandachtsfunctionaris of psychiater vult dezelfde dag de melding aanvang nood in (in EPD) en informeert direct het Bopz-secretariaat ten behoeve van melding aan inspectie
• aandachtsfunctionaris of verpleegkundige registreert in Argus (in EPD)


noodmaatregel: niet langer dan 7 dagen
• aandachtsfunctionaris of psychiater vult melding einde nood in (in EPD) en informeert het Bopz-secretariaat ten behoeve van melding aan inspectie
• aandachtsfunctionaris of verpleegkundige sluit registratie in Argus (in EPD)


toch nog sprake van gevaar?
• psychiater overweegt starten dwangbehandeling (art. 38c)
• psychiater vraagt een onafhankelijke psychiater om consultatie