stel jezelf de vragen
• heeft de patiënt een IBS of RM?
• verzet de patiënt zich tegen behandeling?


de patiënt heeft een IBS of RM
• je kunt een noodmaatregel of dwangbehandeling starten


patiënt heeft geen IBS of RM
• bij acute noodsituatie: psychiater start aanvraag IBS
– Bopz-online + geneeskundige verklaring
• anders: psychiater start aanvraag RM
– psychiater stuurt behandelplan + wettelijke aantekeningen + geneeskundige verklaring met handtekening onafhankelijk psychiater (ambulante patiënt) of geneesheer-directeur (klinische patiënt) naar Bopz-secretariaat
– Bopz-secretariaat stuurt deze gegevens samen met een brief aan Officier van Jusitie


nota bene
Ook al loopt er een aanvraag voor een IBS of RM, zolang deze niet door respectievelijk burgemeester of rechter is bekrachtigd, is de juridische status van de patiënt vrijwillig!