overweeg het volgende
• Is de patiënt in staat om
– de informatie over zijn ziekte en behandeling te begrijpen?
– hierover zelf een besluit te nemen?
– de gevolgen van dat besluit te overzien?


acties
• arts/specialist ter zake onderzoekt de patiënt
• arts/specialist stelt vast dat de patiënt wilsonbekwaam is ten aanzien van zijn behandeling
• arts/specialist informeert de patiënt via een beslissingsbrief (art. 40a) (staat in EPD)
• arts/specialist zoekt een wettelijk vertegenwoordiger en vraagt om diens toestemming voor uitvoering van behandelingsplan
• arts/specialist documenteert bovenstaande punten in EPD


nota bene
met specialist wordt bedoeld de specialist conform artikel 14 Wet BIG